Nieuwe buurtschappen

Het idee van nieuwe buurtschappen vindt onder andere zijn oorsprong in de behoefte van particulieren om individueel hoogwaardig te wonen in een landelijke omgeving. Hierbij wordt niet zozeer gedacht aan exclusieve landgoederen of buitenplaatsen, maar juist boerderijen, boeren erven en bijbehorende kavels en gaarden, die huishoudens met een middeninkomen gezamenlijk zullen gebruiken en beheren. Per boerderij of boeren erf zullen meerderde woningen worden gesitueerd. Zo zouden er bijvoorbeeld vier, acht of misschien wel twaalf woningen kunnen komen. Daarbij blijft er vaak de mogelijkheid om eventueel later nog woningen toe te voegen, echter zonder dat het ten koste gaat van de uitstraling en sfeer en zonder dat het leidt tot verstening van het platteland.

Anderzijds is deze visie van nieuwe buurtschappen ontstaan vanuit een maatschappelijk perspectief. Hierbij worden fondsen gegenereerd en aangewend ten behoeve van landschapsherstel en het aankopen van geschikte boerderijen en erven.

Bij de verandering van boerderijen naar nieuwe buurtschappen worden meerdere doelen gediend. Naast de mogelijkheid tot landelijk wonen is het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden welke de boerderijen, erven en landschappen vertegenwoordigen van even groot belang. Daarnaast zal hierbij de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het landelijk gebied mede verbeteren, door aanleg van wandel-, fiets- en ruiterpaden.

Symbion Planontwikkeling participeert op dit moment in studies in de omgeving van Rheden en Alkmaar.                                                                        < terug